Snak Om Tobak
Snak Om Tobak

Test dig selv

Hvad ved du om børn og tobak?

1)Hvor mange elever i 9. klasse har prøvet at ryge?

Heldigvis er det 'kun' hver tredje elev

Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge, og to ud af fem ryger hver dag eller en gang imellem. Men der er utrolig stor forskel på klasser. Hvis dit barn går i en klasse med mange rygere, er der flere situationer, hvor han/hun kan blive fristet til at ryge. I så fald skal du være særligt opmærksom på at snakke med dit barn om rygning og om gruppepres.

Rigtigt - én ud af tre har prøvet at ryge

Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge, og to ud af fem ryger hver dag eller en gang imellem. Men der er utrolig stor forskel på klasser. Hvis dit barn går i en klasse med mange rygere, er der flere situationer, hvor han/hun kan blive fristet til at ryge. I så fald skal du være særligt opmærksom på at snakke med dit barn om rygning og om gruppepres.

Forkert - desværre er der flere

Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge, og to ud af fem ryger hver dag eller en gang imellem. Men der er utrolig stor forskel på klasser. Hvis dit barn går i en klasse med mange rygere, er der flere situationer, hvor han/hun kan blive fristet til at ryge. I så fald skal du være særligt opmærksom på at snakke med dit barn om rygning og om gruppepres.

2)Hvor nemt bliver unge afhængige af tobak?

Du har svaret rigtigt

Børn og unge er langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dit barn afhængig. Derfor er det vigtigt, at du over for dit barn gør det klart, at selv en enkelt cigaret er skadelig.

Du har svaret forkert

Faktisk er børn og unge langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dit barn afhængig. Derfor er det vigtigt, at du over for dit barn gør det klart, at selv en enkelt cigaret er skadelig.

Du har svaret forkert

Faktisk er børn og unge langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dit barn afhængig. Derfor er det vigtigt, at du over for dit barn gør det klart, at selv en enkelt cigaret er skadelig.

3)Hvornår i livet begynder flest danskere at ryge regelmæssigt?

Du har svaret forkert

De fleste begynder at ryge regelmæssigt, når de er 15 år eller yngre. Det gælder for hele 40 procent af rygerne. Det er kun hver fjerde ryger, der begynder at ryge regelmæssigt, når de er mellem 18 og 24 år, som du gættede på. Det er altså vigtigt, at du tidligt i dit barns liv begynder at tale med dit barn om rygning og hjælper dit barn til et liv uden tobak.

Du har svaret forkert

De fleste begynder at ryge regelmæssigt, når de er 15 år eller yngre. Det gælder for hele 40 procent af rygerne. 20 procent af rygerne begynder at ryge regelmæssigt som 16 - eller 17-årige, som du gættede på. Det er altså vigtigt, at du tidligt i dit barns liv begynder at tale med dit barn om rygning og hjælper dit barn til et liv uden tobak.

Du har svaret rigtigt

Hele 40 procent af rygerne begynder at ryge regelmæssigt når de er 15 år eller yngre. Derfor er det vigtigt, at du tidligt i dit barns liv begynder at tale med dit barn om rygning og hjælper dit barn til et liv uden tobak.

4)Mange unge har prøvet at ryge vandpibe. Hvor farligt er vandpiberygning i forhold til cigaretrygning?

Rigtigt!

Undersøgelser viser, at vandpiberøg ligesom cigaretrøg indeholder over 4.000 skadelige stoffer, og kun ganske små mængder sorteres fra i vandet. Det betyder, at vandpiberygning er sundhedsskadelig og kan skabe afhængighed hos dit barn, præcis ligesom cigaretter.

Forkert

Undersøgelser viser, at vandpiberøg ligesom cigaretrøg indeholder over 4.000 skadelige stoffer, og kun ganske små mængder sorteres fra i vandet. Det betyder, at vandpiberygning er sundhedsskadelig og kan skabe afhængighed hos dit barn, præcis ligesom cigaretter.

Forkert

Mange tror, at vandpiberygning er uskadelig, men desværre viser undersøgelser, at vandpiberøg ligesom cigaretrøg indeholder over 4.000 skadelige stoffer. Blandt andet indeholder vandpiberøg store mængder kulilte, som du kender fra bilers udstødning. Vandpiberygning er sundhedsskadelig og kan skabe afhængighed hos dit barn, præcis ligesom cigaretter.

5)Flere og flere unge ryger e-cigaretter, men er de skadelige for helbredet?

Svaret er rigtigt

Der er ikke nok videnskabelige undersøgelser til, at man kan sige noget præcist om sygdomsrisikoen ved at ryge e-cigaretter. Der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg. Nogle undersøgelser tyder på, at e-cigaretter kan være skadelige for lungerne og hjertekarsystemet. WHO konkluderer, at selvom man endnu ikke kan estimere niveauet af helbredsskader, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige. 

Svaret er forkert

Der er ikke nok videnskabelige undersøgelser til, at man kan sige noget præcist om sygdomsrisikoen ved at ryge e-cigaretter. Der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg. Nogle undersøgelser tyder på, at e-cigaretter kan være skadelige for lungerne og hjertekarsystemet. WHO konkluderer, at selvom man endnu ikke kan estimere niveauet af helbredsskader, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige. 

Svaret er forkert

Der er ikke nok videnskabelige undersøgelser til, at man kan sige noget præcist om sygdomsrisikoen ved at ryge e-cigaretter. Der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg. Nogle undersøgelser tyder på, at e-cigaretter kan være skadelige for lungerne og hjertekarsystemet. WHO konkluderer, at selvom man endnu ikke kan estimere niveauet af helbredsskader, er der ikke tvivl om, at e-cigaretter er skadelige. 

Du er nu færdig med testen

Vil du prøve igen?

Konsekvenserne ved at ryge kan være klamme - tør du se?

Her kan du se skræmmende eksempler på, hvordan rygning kan ødelægge kroppen

Sådan forandrer kroppen sig, når den bliver udsat for tobak

Her kan du se forskellene på en ryger og en der ikke ryger

Test din viden om tobak

Svar på 9 spørgsmål - og bliv måske klogere

1)Hvor længe kan man ryge før kroppen tager skade?

Nej, desværre...

Kroppen tager skade fra den dag, man starter med at ryge. Det første man vil opleve er:

 • en dårligere kondi og hoste
 • en grim ånde
 • en grim hud og misfarvede tænder
 • en dårlig smags- og lugtesans

Men inde i kroppen, sker der også skader - selvom du ikke kan se det. De giftige stoffer i tobakken skader lungerne og hjertet, og det sker allerede fra den første rygning. Når man er ung, er man særligt sårbar over skaderne, fordi kroppen stadig ikke er fuldt udviklet.

Nej desværre...

Kroppen tager skade fra den dag, man starter med at ryge. Det første man vil opleve er:

 • en dårligere kondi og hoste
 • en grim ånde
 • en grim hud og misfarvede tænder
 • en dårlig smags- og lugtesans

Men inde i kroppen, sker der også skader - selvom du ikke kan se det. De giftige stoffer i tobakken skader lungerne og hjertet, og det sker allerede fra den første rygning. Når man er ung, er man særligt sårbar over skaderne, fordi kroppen stadig ikke er fuldt udviklet.

Du har desværre ret...

Kroppen tager skade fra den dag, man starter med at ryge. Det første man vil opleve er:

 • en dårligere kondi og hoste
 • en grim ånde
 • en grim hud og misfarvede tænder
 • en dårlig smags- og lugtesans

Men inde i kroppen, sker der også skader - selvom du ikke kan se det. De giftige stoffer i tobakken skader lungerne og hjertet, og det sker allerede fra den første rygning. Når man er ung, er man særligt sårbar over skaderne, fordi kroppen stadig ikke er fuldt udviklet.

2)Hvis man ellers lever sundt, gør det ikke så meget, at man ryger

Forkert!

Desværre kan man ikke gøre tobakken mindre skadelig ved at skrue op for sundheden på andre områder. Tjæren og de andre skadelige stoffer i tobakken gør, at man har højere risiko for at få kræft, lunge- og hjertesygdomme. Uanset hvad man ellers gør.

Du har helt ret!

Desværre kan man ikke gøre tobakken mindre skadelig ved at skrue op for sundheden på andre områder. Tjæren og de andre skadelige stoffer i tobakken gør, at man har højere risiko for at få kræft, lunge- og hjertesygdomme. Uanset hvad man ellers gør.

3)Hvor mange ryger til hverdag i en gennemsnitlig 9. klasse på 20 elever?

Forkert – heldigvis er antallet lidt lavere

I gennemsnit er der cirka én ud af 20 elever i 9. klasse, som ryger til hverdag, men der er stor forskel på klasser. 

Forkert – heldigvis er antallet lidt lavere

I gennemsnit er der cirka én ud af 20 elever i 9. klasse, som ryger til hverdag, men der er stor forskel på klasser. 

Det er rigtigt

I gennemsnit er der cirka én ud af 20 elever i 9. klasse, som ryger til hverdag, men der er stor forskel på klasser. 

4)Hvor nemt bliver unge afhængige af tobak?

Du har svaret rigtigt

Børn og unge er langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dig afhængig.

Du har svaret forkert

Børn og unge er langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dig afhængig.

Du har svaret forkert

Børn og unge er langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dig afhængig.

5)Mange unge har prøvet at ryge vandpibe. Hvor farligt er vandpiberygning i forhold til cigaretrygning?

Rigtigt!

Selvom røgen fra vandpibe dufter af frugt, er den ligeså sundhedsskadelig som cigaretter. Den skaber også afhængighed, præcis ligesom cigaretter.

Forkert

Selvom røgen fra vandpibe dufter af frugt, er den ligeså sundhedsskadelig som cigaretter. Den skaber også afhængighed, præcis ligesom cigaretter.

Forkert

Mange tror, at vandpiberygning er uskadelig, blandt andet fordi den dufter af frugt. Men desværre er faktum, at vandpiberygning er ligeså sundhedsskadelig som cigaretter. Den skaber også afhængighed, præcis ligesom cigaretter.

6)Nogle ryger hele livet og bliver 90 år?

Du har helt ret!

Der er biologisk forskel på os. Nogle har stærke lunger, som kan modstå røgen. Men desværre har de fleste mere sårbare lunger, som får alvorlige skader, hvis de ryger. Du ved ikke på forhånd, om dine lunger kan klare tobakken eller ej. Så spørgsmålet er, om du tør løbe risikoen. Lever du med tobakken til du er 90 år? Eller snegler du dig af sted med iltapparat og rollator, inden du fylder 60?

Man kan faktisk godt have røget hele livet og blive 90 år. Der er biologisk forskel på os. Nogle har stærke lunger, som kan modstå røgen. Men desværre har de fleste mere sårbare lunger, som får alvorlige skader, hvis de ryger. Du ved ikke på forhånd, om dine lunger kan klare tobakken eller ej. Så spørgsmålet er, om du tør løbe risikoen. Lever du med tobakken til du er 90 år? Eller snegler du dig af sted med iltapparat og rollator, inden du fylder 60?

Pibe og cigaretter er nogenlunde lige skadelige for kroppen. Og man kan faktisk godt have røget hele livet og blive 90 år. Der er biologisk forskel på os. Nogle har stærke lunger, som kan modstå røgen. Men desværre har de fleste mere sårbare lunger, som får alvorlige skader, hvis de ryger. Du ved ikke på forhånd, om dine lunger kan klare tobakken eller ej. Så spørgsmålet er, om du tør løbe risikoen. Lever du med tobakken til du er 90 år? Eller snegler du dig af sted med iltapparat og rollator, inden du fylder 60?

7)Flere og flere unge ryger e-cigaretter, men er de skadelige for helbredet?

Svaret er rigtigt

WHO har meldt ud, at e-cigaretter er skadelige. Men vi ved endnu ikke, hvordan de-cigaretter præcis skader kroppen. På grund af usikkerheden om e-cigaretters konsekvenser for helbredet anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at børn og voksne ryger e-cigaretter. 

Svaret er forkert

WHO har meldt ud, at e-cigaretter er skadelige. Men vi ved endnu ikke, hvordan de-cigaretter præcis skader kroppen. På grund af usikkerheden om e-cigaretters konsekvenser for helbredet anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at børn og voksne ryger e-cigaretter. 

Svaret er forkert

WHO har meldt ud, at e-cigaretter er skadelige. Men vi ved endnu ikke, hvordan de-cigaretter præcis skader kroppen. På grund af usikkerheden om e-cigaretters konsekvenser for helbredet anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at børn og voksne ryger e-cigaretter. 

8)Hvor mange danskere dør hvert år på grund af rygning?

Gid det var så vel - men desværre...

...dør der hvert år omkring 13.000 danskere på grund af rygning. Til sammenligning dør der kun omkring 200 i trafikken hvert år.

Rigtigt!

Desværre dør 13.000 danskere årligt på grund af rygning. Til sammenligning dør der kun omkring 200 i trafikken hvert år.

Du gættede heldigvis forkert!

Omkring 13.000 danskere dør desværre årligt på grund af rygning - det er mange! Til sammenligning dør kun omkring 200 i trafikken hvert år.

9)Hvor mange rygere ønsker at stoppe?

Forkert

Det er faktisk flere end 3 ud af 5 rygere, som gerne vil stoppe. Langt de fleste voksne rygere siger, at de har fortrudt, at de startede med at ryge. Desværre bliver mange dog hurtigt så afhængige af cigaretterne, at de har meget svært ved at kvitte smøgerne.

Forkert

Det er faktisk flere end 3 ud af 5 rygere, som gerne vil stoppe. Langt de fleste voksne rygere siger, at de har fortrudt, at de startede med at ryge. Desværre bliver mange dog hurtigt så afhængige af cigaretterne, at de har meget svært ved at kvitte smøgerne.

Næsten rigtigt...

...faktisk er det flere end 3 ud af 5 rygere, som gerne vil stoppe. Langt de fleste voksne rygere siger, at de har fortrudt, at de startede med at ryge. Desværre bliver mange dog hurtigt så afhængige af cigaretterne, at de har meget svært ved at kvitte smøgerne.

Du er nu færdig med testen

Vil du prøve igen?

Din krop

På hjemmesiden Gå op i Røg kan I gå på opdagelse i, hvad der sker med de forskellige dele af kroppen, når man ryger. Klik her og se mere.

Her kan du sammen med dit barn lave tests og quizzer om rygning

Det er dyrt at ryge

Skub uret og se hvad det koster. Hvad vil du bruge dine penge på?
Færre år
år
Flere år
10 år
Forrige
Næste
Cookiepolitik

Privatlivspolitik | Henvendelser om persondata: E-mail: persondata@cancer.dk | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk