Snak Om Tobak
Snak Om Tobak

Denne opslagstavle...

er særligt til dig, der ryger, men gerne vil støtte dit barn til at være røgfri.

Her kan du:

  • Finde hjælp til, hvordan du kan støtte dit barn til at være røgfri
  • Blive klogere på, hvorfor det er en god ide at snakke med dit barn om rygning - også hvis du selv ryger
  • Blive inspireret til, hvordan du kan snakke med dit barn om rygning
Hvis du selv ryger, kan du her finde hjælp til, hvordan du kan støtte dit barn til ikke at starte med at ryge

Har din holdning til rygning betydning for dit barn?

FUP ELLER FAKTA

1)Når jeg selv ryger, kan jeg ikke sige til mit barn, at han/hun ikke skal begynde at ryge

Korrekt! Du kan sagtens tale med dit barn om rygning, selvom du ryger

Du føler måske, at det er svært at tale om rygning, når du selv ryger. Men det er stadig vigtigt, at dit barn kender din holdning til rygning. Du kan fortælle om dine egne erfaringer – for eksempel om hvor svært det er at holde op.

Du kan sagtens tale med dit barn om rygning, selvom du ryger

Du føler måske, at det er svært at tale om rygning når du selv ryger. Men det er stadig vigtigt at dit barn kender din holdning til rygning. Du kan fortælle om dine egne erfaringer – for eksempel om hvor svært det er at holde op.

2)Mit barn lytter ikke, når jeg taler om rygning. Derfor kan jeg ligeså godt lade være

Du har ret! Det er en god idé at tale med dit barn om rygning – også selvom det måske lader til, at han/hun ikke lytter

Mange forældre til teenagere føler, at deres barn ikke lytter til dem. Men du har faktisk stor indflydelse på dit barns holdning til rygning. Derfor er det vigtigt, at du sender et klart signal om, hvad du synes om rygning. Det påvirker nemlig dit barn – også selvom du måske ikke kan mærke det lige nu og her.

Selvom du måske ikke føler, at dit barn lytter til dig, så er det stadig en god idé at tale med ham/hende om rygning.

Mange forældre til teenagere føler, at deres barn ikke lytter til dem. Men som forælder har du faktisk stor indflydelse på dit barns holdning til rygning. Derfor er det vigtigt, at du sender et klart signal om, hvad du synes om rygning. Det påvirker nemlig dit barn – også selvom du måske ikke kan mærke det lige nu og her.

3)Jeg kan ikke forhindre, at mit barn begynder at ryge – jeg har jo ikke kontrol over, hvad han/hun laver, når jeg ikke er til stede

Det er rigtigt! Selvom du måske ikke føler, at du har kontrol over, hvad dit barn laver, er det stadig en god idé at fortælle om din holdning til rygning

På den måde viser du dit barn, at du ikke er ligeglad med, om han/hun prøver at ryge. Desuden er der større chance for, at dit barn ikke har lyst til at prøve at ryge, hvis I har talt om ulemperne ved rygning derhjemme.

Selvom du måske ikke føler, at du har kontrol over, hvad dit barn laver, er det stadig en god idé at fortælle om din holdning til rygning

På den måde viser du dit barn, at du ikke er ligeglad med om han/hun prøver at ryge. Desuden er der større chance for, at dit barn ikke har lyst til at prøve at ryge, hvis I har talt om ulemperne ved rygning derhjemme.

4)Mit barn tager stærkt afstand fra rygning og kunne aldrig finde på at ryge – derfor behøver jeg heller ikke tale med ham/hende om rygning

Rigtigt! Det er en god idé at tale med dit barn om rygning, selvom du er overbevist om, at han/hun ikke kunne finde på at prøve at ryge

Mange tænker, at deres barn aldrig kunne finde på at ryge, men faktum er, at man aldrig kan være sikker. Selv børn, som er totalt anti-rygere, kan på grund af for eksempel nysgerrighed eller gruppepres finde på at prøve at ryge. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt spørger ind til dit barns oplevelser med rygning.

Selvom du er overbevist om, at dit barn ikke kunne finde på at prøve at ryge, er det stadig en god idé at tale med ham/hende om rygning

Mange tænker, at deres barn aldrig kunne finde på at ryge, men faktum er, at man aldrig kan være sikker. Selv børn, som er totalt anti-rygere, kan på grund af for eksempel nysgerrighed eller gruppepres finde på at prøve at ryge. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt spørger ind til dit barns oplevelser med rygning.

5)Den Røgfri aftale, som mit barn og jeg kan underskrive, har ikke betydning for mit barns forhold til rygning

Det er rigtigt! Den Røgfri Kontrakt har betydning for dit barns holdning til rygning – derfor er det en god idé at skrive kontrakt

Ved at skrive en Røgfri Kontrakt sender du nemlig et klart signal om din holdning til rygning, og det påvirker dit barn. Desuden viser erfaringer, at det bliver nemmere for dit barn at sige fra over for tobak, når I har skrevet kontrakt.

Selvom du måske ikke tænker, at Den Røgfri Kontrakt har betydning for dit barns holdning til rygning, så er det en god idé at skrive kontrakt alligevel

Ved at skrive en Røgfri Kontrakt sender du nemlig et klart signal om din holdning til rygning, og det påvirker dit barn. Desuden viser erfaringerne, at det bliver nemmere for dit barn at sige fra over for tobak, når I har skrevet kontrakt.

Du er nu færdig med testen

Vil du prøve igen?

En Røgfri aftale er et godt redskab til at få snakket om rygning. Den unge lover ikke at ryge, og den voksne lover at støtte op om beslutningen.

Guide til Røgfri aftale

Hvordan kan jeg snakke med mit barn om tobak?

Forslag til 'snak'

Test dig selv

Hvad ved du om børn og tobak?

1)Hvor mange elever i 9. klasse har prøvet at ryge?

Heldigvis er det 'kun' hver tredje elev

Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge, og to ud af fem ryger hver dag eller en gang imellem. Men der er utrolig stor forskel på klasser. Hvis dit barn går i en klasse med mange rygere, er der flere situationer, hvor han/hun kan blive fristet til at ryge. I så fald skal du være særligt opmærksom på at snakke med dit barn om rygning og om gruppepres.

Rigtigt - én ud af tre har prøvet at ryge

Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge, og to ud af fem ryger hver dag eller en gang imellem. Men der er utrolig stor forskel på klasser. Hvis dit barn går i en klasse med mange rygere, er der flere situationer, hvor han/hun kan blive fristet til at ryge. I så fald skal du være særligt opmærksom på at snakke med dit barn om rygning og om gruppepres.

Forkert - desværre er der flere

Hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. klasse har prøvet at ryge, og to ud af fem ryger hver dag eller en gang imellem. Men der er utrolig stor forskel på klasser. Hvis dit barn går i en klasse med mange rygere, er der flere situationer, hvor han/hun kan blive fristet til at ryge. I så fald skal du være særligt opmærksom på at snakke med dit barn om rygning og om gruppepres.

2)Hvor nemt bliver unge afhængige af tobak?

Du har svaret rigtigt

Børn og unge er langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dit barn afhængig. Derfor er det vigtigt, at du over for dit barn gør det klart, at selv en enkelt cigaret er skadelig.

Du har svaret forkert

Faktisk er børn og unge langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dit barn afhængig. Derfor er det vigtigt, at du over for dit barn gør det klart, at selv en enkelt cigaret er skadelig.

Du har svaret forkert

Faktisk er børn og unge langt mere sårbare over for tobak og nikotin end voksne. Blot nogle få cigaretter kan gøre dit barn afhængig. Derfor er det vigtigt, at du over for dit barn gør det klart, at selv en enkelt cigaret er skadelig.

3)Hvornår i livet begynder flest danskere at ryge regelmæssigt?

Du har svaret forkert

De fleste begynder at ryge regelmæssigt, når de er 15 år eller yngre. Det gælder for hele 40 procent af rygerne. Det er kun hver fjerde ryger, der begynder at ryge regelmæssigt, når de er mellem 18 og 24 år, som du gættede på. Det er altså vigtigt, at du tidligt i dit barns liv begynder at tale med dit barn om rygning og hjælper dit barn til et liv uden tobak.

Du har svaret forkert

De fleste begynder at ryge regelmæssigt, når de er 15 år eller yngre. Det gælder for hele 40 procent af rygerne. 20 procent af rygerne begynder at ryge regelmæssigt som 16 - eller 17-årige, som du gættede på. Det er altså vigtigt, at du tidligt i dit barns liv begynder at tale med dit barn om rygning og hjælper dit barn til et liv uden tobak.

Du har svaret rigtigt

Hele 40 procent af rygerne begynder at ryge regelmæssigt når de er 15 år eller yngre. Derfor er det vigtigt, at du tidligt i dit barns liv begynder at tale med dit barn om rygning og hjælper dit barn til et liv uden tobak.

4)Mange unge har prøvet at ryge vandpibe. Hvor farligt er vandpiberygning i forhold til cigaretrygning?

Rigtigt!

Undersøgelser viser, at vandpiberøg ligesom cigaretrøg indeholder over 4.000 skadelige stoffer, og kun ganske små mængder sorteres fra i vandet. Det betyder, at vandpiberygning er sundhedsskadelig og kan skabe afhængighed hos dit barn, præcis ligesom cigaretter.

Forkert

Undersøgelser viser, at vandpiberøg ligesom cigaretrøg indeholder over 4.000 skadelige stoffer, og kun ganske små mængder sorteres fra i vandet. Det betyder, at vandpiberygning er sundhedsskadelig og kan skabe afhængighed hos dit barn, præcis ligesom cigaretter.

Forkert

Mange tror, at vandpiberygning er uskadelig, men desværre viser undersøgelser, at vandpiberøg ligesom cigaretrøg indeholder over 4.000 skadelige stoffer. Blandt andet indeholder vandpiberøg store mængder kulilte, som du kender fra bilers udstødning. Vandpiberygning er sundhedsskadelig og kan skabe afhængighed hos dit barn, præcis ligesom cigaretter.

5)Flere og flere unge ryger e-cigaretter, men er de skadelige for helbredet?

Svaret er rigtigt

Vi ved endnu ikke, om det kan påvirke helbredet at ryge e-cigaretter eller indånde den damp, som e-cigaretter spreder til omgivelserne, men meget tyder på, at det kan være skadeligt. På grund af usikkerheden om e-cigaretters konsekvenser for helbredet anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at børn og voksne ryger e-cigaretter. Løb derfor ingen risiko. Beskyt dit barn mod den damp, som e-cigaretter spreder til omgivelserne, og gør det klart over for dit barn, at du ikke ønsker, han eller hun skal ryge nogen form for cigaretter.

Svaret er forkert

Vi ved endnu ikke, om det kan påvirke helbredet at ryge e-cigaretter eller indånde den damp, som e-cigaretter spreder til omgivelserne, men meget tyder på, at det kan være skadeligt. På grund af usikkerheden om e-cigaretters konsekvenser for helbredet anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at børn og voksne ryger e-cigaretter. Løb derfor ingen risiko. Beskyt dit barn mod den damp, som e-cigaretter spreder til omgivelserne, og gør det klart over for dit barn, at du ikke ønsker, han eller hun skal ryge nogen form for cigaretter.

Svaret er forkert

Vi ved endnu ikke, om det kan påvirke helbredet at ryge e-cigaretter eller indånde den damp, som e-cigaretter spreder til omgivelserne, men meget tyder på, at det kan være skadeligt. På grund af usikkerheden om e-cigaretters konsekvenser for helbredet anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at børn og voksne ryger e-cigaretter. Løb derfor ingen risiko. Beskyt dit barn mod den damp, som e-cigaretter spreder til omgivelserne, og gør det klart over for dit barn, at du ikke ønsker, han eller hun skal ryge nogen form for cigaretter.

Du er nu færdig med testen

Vil du prøve igen?

Hvis du selv ryger, kan du her finde hjælp til, hvordan du kan støtte dit barn til ikke at starte med at ryge
Hvis du selv ryger, kan du her finde hjælp til, hvordan du kan støtte dit barn til ikke at starte med at ryge
Cookiepolitik

Privatlivspolitik | Henvendelser om persondata: E-mail: persondata@cancer.dk | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk