Snak Om Tobak
Snak Om Tobak

Hvad er X:IT?

Snak om Tobak er en del af et større skolebaseret rygeforebyggende program, der hedder X:IT. Snakomtobak.dk og den tilhørende Røgfri aftale kan dog sagtens anvendes uafhængigt af X:IT. 

Hvad er X:IT

  • Rygeregler på skolen
  • Undervisning i emnet rygning
  • Forældreinddragelse via Røgfri aftaler og snakomtobak.dk

Røgfri Skole
Når unge ser, at voksne ryger, er der større risiko for, at de selv begynder. Kravet til skoler i X:IT er derfor, at skolen er røgfri for alle både inde og ude, og at eleverne ikke ser de voksne ryge.

Undervisning
Når eleverne får undervisning i emnet tobak, vil de reflektere over emnet og opnå ny viden, som hjælper dem til et valg om at være røgfri. I X:IT får alle elever i 7-9. klasse undervisning efter Kræftens Bekæmpelses materiale Gå op i røg mindst 8 lektioner om året.

Røgfri aftale
En vigtig brik i X:IT er Røgfri aftaler mellem unge og deres forældre. Aftalen forpligter den unge til ikke at ryge i løbet af skoleåret og giver samtidig forældre en anledning til at tale med deres børn om tobak.

Forældreinddragelse
Forældre har den største betydning for børns rygevaner. X:IT inddrager forældre og giver dem viden og redskaber til at tale med eget barn om rygning, hovedsagelig via snakomtobak.dk. Forældrene bliver på den måde klædt på til at støtte deres barn i at være røgfri.

Hvem står bag?
X:IT er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og udfoldes i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, kommunerne og skolerne.

Effekt
En videnskabelig evaluering viser, at X:IT-skoler i gennemsnit har 25 procent færre elever, der ryger. Og de skoler, der bruger alle dele af indsatsen, kan halvere andelen af elever, der ryger.


Målgruppe
X:IT er rettet mod unge i 7-9. klasse. Det er på dette tidspunkt, at mange unge gør deres første erfaringer med tobak - erfaringer, som kan udvikle sig til et regelmæssigt forbrug.

En samlet indsats
Modsat Norge og Sverige har Danmark ikke effektive indsatser, der forebygger rygning. Hver gang Danmark har tre unge rygere, har Sverige kun en. Det skal X:IT være med til at ændre.

Læs mere om X:IT på xit-web.dk

Cookiepolitik

Privatlivspolitik | Henvendelser om persondata: E-mail: persondata@cancer.dk | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk