Snak Om Tobak
Snak Om Tobak

Klik på pilene og få en kommentar til dit svar

Du har mistanke om, at dit barn har prøvet at ryge. Måske synes du, tøjet lugter af røg, du har fundet en lighter på værelset eller en af de andre forældre har nævnt det – hvad gør du?

Ingenting. Så længe mit barn ikke selv har fortalt mig, at han/hun ryger, stoler jeg på, at mit barn ikke ryger


Selvom du ikke er helt sikker på, om dit barn eksperimenterer med tobak er det vigtigt, at du tager en snak med dit barn om rygning.

Uanset om dit barn tidligere har taget afstand til rygning, kan han/hun nemlig blive fristet af kammerater til at prøve at ryge uden at fortælle det til dig. Tag derfor initiativ til en snak med dit barn om rygning ved at stille åbne spørgsmål uden løftet pegefinger. For eksempel kan du spørge dit barn om nogen af hans eller hendes venner ryger, eller om der er noget ved rygning, han/hun synes er spændende.

Jeg tager en snak med mit barn, hvor jeg fortæller om min holdning til rygning, men jeg lader det være op til mit barn selv at beslutte, om han/hun fortsat vil ryge


Det er godt, at du lader det være op til dit barn at beslutte, om han/hun ønsker at ryge eller ej.

Det hjælper nemlig ikke, at du prøver at bestemme over dit barns valg eller truer med konsekvenser som stuearrest eller nul lommepenge, hvis dit barn ikke gør, som du siger. Du giver dit barn de bedste muligheder for vælge at være røgfri ved at tage en snak med dit barn, hvor du lytter åbent til dit barns erfaringer med tobak samtidig med, at du gør din holdning til rygning klar. Sandsynligheden for, at dit barn forbliver røgfri, er størst, hvis han/hun selv har truffet beslutningen.

Jeg bliver vred og gør klart over for mit barn, at det vil få konsekvenser, hvis det viser sig, at han/hun har prøvet at ryge

Jeg bliver vred og gør klart over for mit barn, at det vil få konsekvenser, hvis det viser sig, at han/hun har prøvet at ryge


Det er forståeligt, at du reagerer med vrede, fordi du bekymrer dig om dit barn. Men det er meget bedre at tage en åben snak om rygning uden vrede og løftet pegefinger.

Voldsomme reaktioner fra forældres side fører nemlig ofte til, at diskussionen ender blindt. Trusler om konsekvenser i form af for eksempel stuearrest eller færre lommepenge har sjældent en effekt.

Gør det klart over for dit barn, hvad du synes om rygning, men giv samtidig plads til, at dit barn kan fortælle om sine synspunkter og erfaringer med tobak. For eksempel kan du spørge, om nogle af vennerne ryger, eller om der er noget ved rygning, han/hun synes er spændende.

Du har taget dit barn i at ryge, selvom han/hun ikke har fortalt dig om det – hvad gør du nu?

Jeg bliver vred og skuffet og beslutter at give mit barn en straf, hvis ikke han/hun lover at kvitte tobakken øjeblikkeligt. For eksempel giver jeg stuearrest eller tager lommepengene fra mit barn.


Ingen forældre ønsker, at deres barn ryger i smug, og det er let at blive vred. Men i stedet for at straffe skal du hellere lytte åbent til dit barns erfaringer, samtidig med at du gør din holdning rygning klar.

Hvis dit barn ikke føler, at du lytter til hans/hendes oplevelser og synspunkter, risikerer du nemlig, at dit barn lukker helt af og får det indtryk, at du ønsker at bestemme det hele. Ofte er det desværre også uden effekt at give børn stuearrest eller tage lommepengene fra dem.

I sidste ende skal dit barn selv træffe en beslutning om, hvorvidt han/hun ønsker at ryge. Undersøgelser viser, at der er størst sandsynlighed for, at unge stopper med at ryge og forbliver røgfri, hvis forældrene lader de unge bestemme, om de vil ryge eller ej.

Jeg bliver lidt skuffet, men beslutter ikke at gøre andet end at fortælle, at rygning er dårligt for helbredet. Mit barn gør alligevel bare, hvad vennerne gør, og lytter ikke til mig som forælder.


Mange forældre til teenagere føler, at deres barn ikke lytter til dem. Men som forælder har du faktisk stor indflydelse på dit barns holdning til rygning, også selvom det ikke altid føles sådan.

Du kan påvirke dit barn til at leve et røgfrit liv ved at tage en åben snak, hvor du lytter til dit barns erfaringer med tobak, samtidig med at du gør din holdning til rygning klar.

For eksempel kan du spørge dit barn, om han eller hun ryger sammen med nogle kammerater, eller hvad det er, der er spændende ved rygning. 

Jeg tager en lang snak med mit barn om hans/hendes oplevelser med rygning og fortæller om min holdning til rygning.

Jeg tager en lang snak med mit barn om hans/hendes oplevelser med rygning og fortæller om min holdning til rygning.


Det er en god idé, at du tager en åben snak med dit barn om hans/hendes erfaringer med tobak uden løftet pegefinger.

Ved at gøre det klart over for dit barn, hvad du synes om rygning, og samtidig lytte til dit barns erfaringer med tobak, kan du være med til at påvirke dit barn til at leve et røgfrit liv. For eksempel kan du starte snakken ved at spørge, om han eller hun ryger sammen med nogle kammerater, eller om der er noget ved rygning, han/hun synes er spændende.

Dit barn har røget gennem en længere periode – hvad gør du?

Jeg har givet op og lader mit barn ryge. Der er alligevel ikke noget, jeg kan gøre, når mit barn først er blevet afhængig af cigaretterne


Hvis dit barn har røget gennem længere tid, er det sandsynligt, at han/hun er blevet afhængig af tobakken. Det betyder dog ikke, at du som forælder ikke kan gøre noget.

Faktisk viser studier, at forældre har stor indflydelse på, om deres barn ryger. Så giv ikke op! Spørg ind til, hvor motiveret han/hun er for at stoppe med at ryge, og fortæl om fordelene ved et rygestop (f.eks. flere penge til at købe andre ting, færre bumser og bedre kondition).

Hvis dit barn gerne vil kvitte tobakken, kan I sammen se på det gratis rygestopprogram xhale.dk eller undersøge mulighederne for at blive tilmeldt et rygestopkursus på f.eks. skolen eller via kommunen. På den måde giver du dit barn de bedste forudsætninger for at stoppe med at ryge og ikke falde i igen.

Jeg vil give en belønning, hvis han/hun stopper, f.eks. flere lommepenge eller et kørekort. Det vil motivere mit barn til at kvitte tobakken


Desværre kan en belønning ikke stå alene, når man skal stoppe med at ryge.

Det er helt forståeligt, at du som forælder ikke ønsker, dit barn skal ryge, og at du gerne vil give dit barn en belønning, hvis han/hun vælger at kvitte tobakken. Men det vigtigste er, at dit barn er motiveret til et rygestop, fordi han eller hun selv synes, at rygning er en dårlig ide. Du kan hjælpe motivationen på vej ved at fortælle om fordelene ved et rygestop (f.eks. flere penge til at købe andre ting, et pænere udseende og bedre kondition) og eventuelt stille en belønning i udsigt. Men det er dit barn, der i sidste ende skal vælge at stoppe med at ryge.

Hvis dit barn gerne vil kvitte tobakken, kan I sammen se på det gratis rygestopprogram xhale.dk eller undersøge mulighederne for at blive tilmeldt et rygestopkursus på f.eks. skolen eller via kommunen. På den måde giver du dit barn de bedste forudsætninger for at stoppe med at ryge og ikke falde i igen.

Jeg overvejer at snakke med mit barn om at blive tilmeldt et rygestopkursus


Et rygestopkursus er en rigtig god idé, hvis dit barn gerne vil stoppe med at ryge, og hvis der skal være størst chance for ikke falde i igen.

Men lad være med at tilmelde dit barn et rygestopkursus, før du har sikret dig, at han/hun faktisk er motiveret. Det vigtigste er, at lysten til at stoppe med at ryge kommer fra dit barn og ikke fra dig. Du kan hjælpe motivationen på vej ved at fortælle dit barn om fordelene ved et rygestop (f.eks. flere penge til at købe andre ting, et pænere udseende og bedre kondition).

Hvis dit barn gerne vil kvitte tobakken, kan I sammen se på det gratis rygestopprogram xhale.dk eller undersøge mulighederne for at blive tilmeldt et rygestopkursus på f.eks. skolen eller via kommunen. På den måde giver du dit barn de bedste forudsætninger for at stoppe med at ryge og ikke falde i igen.

Du ryger selv og har netop fundet ud af, at dit barn også er begyndt at ryge. Hvad gør du?

Jeg føler ikke rigtig, jeg kan gøre noget. Det virker dobbeltmoralsk at tale om ulemperne ved rygning, når jeg selv ryger


Selvom du måske føler, at det er svært at tale om rygning når du selv ryger, er det vigtigt, at dit barn kender din holdning til rygning.

Studier viser nemlig, at også forældre, der selv ryger kan påvirke deres barns holdning til rygning. Som ryger kan du fortælle om dine egne erfaringer – f.eks. om hvor svært det er at holde op. Her på hjemmesiden kan du finde gode råd til, hvordan du som forælder kan gribe snakken med dit barn an, hvis du selv ryger.

Jeg prøver at snakke med mit barn om konsekvenser af rygning, men jeg fortæller ikke om mine egne erfaringer, da mit barn så vil synes, jeg er en dårlig rollemodel


Det er en rigtig god idé, at du fortæller dit barn om konsekvenserne ved rygning.
Men du skal ikke holde dig tilbage med også at fortælle om dine egne erfaringer.

Du kan for eksempel fortælle dit barn om, hvor svært det er at holde op igen, og hvilke fordele et rygestop ville have for din sundhed, dit udseende og din økonomi. Her på hjemmesiden kan du finde flere gode råd til, hvordan du som forælder kan gribe snakken med dit barn an, hvis du selv ryger.

Jeg prøver at snakke med mit barn om rygning og fortæller også om mine egne erfaringer med konsekvenserne af rygning


Det er en rigtig god idé, at du fortæller dit barn om konsekvenserne ved rygning og om dine egne erfaringer.

For eksempel kan du fortælle dit barn om, hvor svært det er at holde op igen, og hvilke fordele et rygestop ville have for din sundhed, dit udseende og din økonomi. Her på hjemmesiden kan du finde flere gode råd til, hvordan du som forælder kan gribe snakken med dit barn an, hvis du selv ryger.

Dit barn kommer selv og fortæller, at han/hun har prøvet at ryge. Hvordan reagerer du?

Jeg bliver skuffet, men tænker samtidig, at det ikke nytter noget at tale med mit barn om rygning. Mit barn lytter alligevel ikke til mig


Det er en misforståelse, at teenagere ikke lytter til deres forældre. Som forælder har du faktisk stor indflydelse på dit barns holdning til rygning, selvom det måske ikke altid føles sådan.

Ved at tage en snak med dit barn om rygning kan du påvirke dit barn til at leve et røgfrit liv. Undersøgelser viser nemlig, at hvis forældre tydeligt tager afstand til rygning og spørger åbent ind til barnets tanker og oplevelser med tobak, er der mindre sandsynlighed for, at barnet ryger.

Jeg fortæller mit barn, at han/hun skal stoppe med at ryge, og hvis det ikke sker, vil det få konsekvenser i form af for eksempel stuearrest eller færre lommepenge


Det er vigtigt at fortælle dit barn, at du ikke synes, rygning er godt. Men det skal være dit barn selv, der træffer beslutningen om at ryge eller ej.

Ingen forældre ønsker, at deres barn ryger. Derfor er det også forståeligt, at du har lyst til at forbyde dit barn at ryge og truer med straf. Men hvis dit barn ikke føler, du lytter til hans/hendes oplevelser og synspunkter, risikerer du, at han eller hun lukker helt af og føler, at du vil bestemme det hele. Ofte er det også uden effekt at give børn stuearrest eller tage lommepengene fra dem. I stedet skal du lytte åbent til dit barns erfaringer med tobak, og samtidig gøre din holdning til rygning klar.

 

Undersøgelser viser, at der er størst sandsynlighed for, at unge stopper med at ryge og forbliver røgfri, hvis forældrene lader de unge bestemme, om de ønsker at ryge eller ej.

Jeg tager en snak med mit barn, hvor jeg fortæller om min holdning til rygning, men jeg lader det være op til mit barn selv at beslutte, om han/hun fortsat vil ryge


Det er godt, at du lader det være op til dit barn at beslutte, om han/hun ønsker at ryge eller ej.

Det hjælper nemlig ikke, at du prøver at bestemme over dit barns valg eller truer med konsekvenser som stuearrest eller nul lommepenge, hvis dit barn ikke gør, som du siger. Du giver dit barn de bedste muligheder for vælge at være røgfri ved at tage en snak med dit barn, hvor du lytter åbent til dit barns erfaringer med tobak samtidig med, at du gør din holdning til rygning klar. Sandsynligheden for, at dit barn forbliver røgfri, er størst, hvis han/hun selv har truffet beslutningen.

Dit barn ryger nogle gange til fester og sammen med vennerne – hvad gør du som forælder?

Jeg føler ikke rigtig, jeg kan gøre noget. Selvom jeg forbød mit barn at ryge, kan jeg jo ikke vide, hvad der foregår, når mit barn ikke er hjemme.


Det er rigtigt, at du aldrig kan vide præcis, hvad din barn laver med vennerne. Men selvom dit barn er blevet ældre, kan du stadig påvirke hans/hendes holdninger til tobak. Så tag initiativ til en snak med dit barn om rygning, hvor du stiller åbne spørgsmål uden løftet pegefinger.

På den måde klæder du dit barn på til at træffe et klogt valg om rygning. Du kan for eksempel spørge ind til, hvorfor rygning er spændende, eller hvordan det gik til, da han eller hun prøvede at ryge første gang, og samtidig fortælle om din egen holdning.

Selvom mange forældre nok kan genkende følelsen af, at de ikke længere har så meget at skulle have sagt, når deres barn bliver teenager og er sammen med vennerne ude af huset, er det altså vigtigt at tale om rygning.

Jeg fortæller mit barn, at han/hun ikke må være sammen med de venner, der ryger, og forbyder mit barn at gå til fester med de venner, der ryger.


Ingen forældre ønsker, at deres barn ryger. Derfor er det helt forståeligt, at du har lyst til at forbyde dit barn at ryge og fjerne ham/hende fra de situationer, som frister til at ryge. Desværre har det sjældent en god effekt.

I stedet skal du lytte åbent til dit barns erfaringer med tobak samtidig med, at du gør din holdning til rygning klar. For eksempel kan du spørge om, hvad det er ved rygning, han/hun synes er spændende, eller hvordan det gik til, da han/hun prøvede at ryge første gang.

I sidste ende skal dit barn selv træffe beslutningen om, hvorvidt han/hun ønsker at ryge. Undersøgelser viser nemlig, at der er størst sandsynlighed for, at unge stopper med at ryge og forbliver røgfri, hvis forældrene lader de unge selv bestemme, om de ønsker at ryge eller ej.

Jeg snakker med mit barn om hans/hendes erfaringer med rygning, men forbyder ikke mit barn at ryge eller være sammen med de venner, der ryger.


Du har ret i, at forbud sjældent har en effekt på børn og unges rygning. Du kan i stedet påvirke dit barn til at træffe det rette valg om at blive røgfri ved at tage en åben snak uden løftet pegefinger.

Faktisk viser undersøgelser, at der er størst sandsynlighed for, at unge stopper med at ryge og forbliver røgfri, hvis forældrene lader de unge selv bestemme, om de ønsker at ryge eller ej.

Ved at gøre det klart over for dit barn, hvad du synes om rygning, men samtidig også lytte til dit barns erfaringer med tobak, kan du være med til at påvirke dit barn til at vælge at leve et røgfrit liv. For eksempel kan du spørge dit barn om, hvad det er ved rygning, der er spændende, eller hvordan det gik til, da han eller hun prøvede at ryge første gang.

Privatlivspolitik | Henvendelser om indsigt i og sletning af persondata: Indsigt i persondata – Sletning af persondata | Klager over brug af persondata: E-mail: dpo@cancer.dk